NÔNG THÔN MỚI
KHU DÂN CƯ NINH CHẤP 7 PHƯỜNG THÁI HỌC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CHI HỘI KHU DÂN CƯ NINH CHẤP 7, PHƯỜNG THÁI HỌC NHIỆM KỲ 2022-2027
26/12/2022 09:59:01

KHU DÂN CƯ NINH CHẤP 7 PHƯỜNG THÁI HỌC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CHI HỘI KHU DÂN CƯ NINH CHẤP 7, PHƯỜNG THÁI HỌC NHIỆM KỲ 2022-2027
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 293
Trước & đúng hạn: 293
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 23:14:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0963 694 166

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 15
Tất cả: 14,757