GIÁO DỤC-Y TẾ
CÁC KHU DÂN CƯ PHƯỜNG THÁI HỌC ĐỒNG LOẠT THỰC HIỆN PHUN KHỬ KHUẨN TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁC NHÀ VĂN HÓA, KHU CÔNG CỘNG, CHỢ
09/12/2022 10:38:44

CÁC KHU DÂN CƯ PHƯỜNG THÁI HỌC ĐỒNG LOẠT THỰC HIỆN PHUN KHỬ KHUẨN TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁC NHÀ VĂN HÓA, KHU CÔNG CỘNG, CHỢ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 195
Trước & đúng hạn: 195
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 14:57:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 17
Tất cả: 18,999