THÔNG BÁO
Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp phường Thái Học
20/05/2022 07:28:51

Htx d.v nn báo cáo nhiệm vụ tháng 5 như sau .tập trung chỉ đạo các kdc cung cấp nước dưỡng cho lúa rau mầu và phun phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa trong thời kỳ lúa thấp tho trò cuối vụ như sâu đục thân sâu cuốn là nhỏ bệnh khô văn đạo ôn cố bông .nhiệm vụ tháng 6 tập trung chỉ đạo phun phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa rau mầu và cây ăn quả khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm và cây ăn quả rau mầu bám sát lịch gieo cấy vu mùa đảm bảo gieo cấy đúng lịch chỉ của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương
Đồng thời ký kết hợp đồng với các công ty giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật có uy tín chất lượng cho nhân dân 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1161
Trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 02:50:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 17,789