NÔNG THÔN MỚI
KHU DÂN CƯ NINH CHẤP 6 PHƯỜNG THÁI HỌC CHUẨN BỊ CHO VỤ CHIÊM 2023
28/12/2022 08:48:36

HIỆN TẠI NẠN CHUỘT HÀNH HOÀNH, PHÁ HOẠI MÙA MÀNG CỦA NHÂN DÂN, ĐỂ PHỤC VỤ TỐT CHO BÀ CON NHÂN DÂN BƯỚC VÀO VỤ CHIÊM 2023 ĐẠT NĂNG XUẤT CAO. KHU DÂN CƯ NINH CHẤP 6 PHƯỜNG THÁI HỌC THỰC HIỆN PHÁT QUANG BỤI RẬM, KHƠI THÔNG MƯƠNG MÁNG 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 196
Trước & đúng hạn: 196
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 20:22:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0