AN NINH-QUỐC PHÒNG
ĐẤU TRANH BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ” CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
29/09/2022 07:50:09

ĐẤU TRANH BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ” CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
✴Thời gian qua, các thế lực thù địch cố tình rêu rao, xuyên tạc chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam theo hướng “Hòa bình và tự vệ, toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, ngày càng hiện đại để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi. Đồng thời, họ kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước ta nên liên minh quân sự, phải liên kết với các nước thì mới kiềm chế, đối phó được với nước kia để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Tuy nhiên, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hoàn toàn không đúng, không phù hợp với Việt Nam. Thực tế, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả” nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, hợp tác cùng phát triển, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Việt Nam hiện là thành viên của “Phong trào Không liên kết”, cho nên không thể liên kết với nước này để chống nước kia.
Nếu Việt Nam chủ trương liên kết với nước này để chống nước kia sẽ đưa đến một tình huống nguy hiểm là “phải chọn bên”, chọn đồng minh để liên minh, liên kết nhằm chống lại nước khác và việc dẫn đến những tình huống cực kỳ nguy hiểm là khó tránh khỏi.
Thực tế tình hình thế giới những năm qua cho thấy, vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc, cuộc sống của nhân dân không thể và không bao giờ có thể là “con bài” trong canh bạc chính trị của kẻ khác! Lối tư duy “đỏ đen” đầy may rủi không thể là tư duy chính trị mà Việt Nam theo đuổi.
Ngày 11/5/2022, phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng”. Có thể thấy, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là rất rõ ràng, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Những luận điệu công kích của các thế lực thù địch, thực chất nhằm chống phá đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.
Vững tin theo Đảng
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1161
Trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 02:58:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 17,789