AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ngày 10/4/2023 UBND phường Thái Học Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm thứ 2 trở đi năm 2023
10/04/2023 10:42:09

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm thứ 2 trở đi năm 2023

Ngày 10/4/2023 UBND phường Thái Học
 Một số hình ảnh 
Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm thứ 2 trở đi năm 2023
 
 
 
 
 
 
 
 

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ 2019

VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Đối tượng: Chiến sĩ Dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4

NỘI DUNG: gồm 06 phần

- Phần I: Sự cần thiết ban hành Luật Dân quân tự vệ 2019.

- Phần II: Bố cục của Luật

- Phần III: Những điểm mới của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

- Phần IV: Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

- Phần V: Các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phần VI. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ.

 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1139
Trước & đúng hạn: 1139
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 08:32:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0