THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CỦA BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 PHƯỜNG THÁI HỌC
06/06/2022 07:13:15

tổ chức tiêm vác xin phòng bệnh Covid-19 cho nhân dân trong phường.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 phường Thái Học tổ chức tiêm vác xin phòng bệnh Covid-19 cho nhân dân trong phường.

Hiện nay trên địa bàn phường Thái Học đa số người dân đã được tiêm 2 mũi vác xin Covid cơ bản, tuy nhiên để đảm bảo tốt hơn việc phòng bệnh và giảm các triêu chứng nguy hiểm khi mắc bệnh, người dân cần phải được tiêm nhắc lại Vác xin mũi 3, 4

BCĐ phòng chống dịch phường Thái Học thông báo, tất cả những người chưa tiêm vác xin Covid-19 nào, những người đã được tiêm mũi 1. mũi 2, cần khẩn trương đi tiêm phòng để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi người trong độ tuổi cần được tiêm phòng đầy đủ các mũi vác xin

Lịch tiêm cụ thể như sau:

- Tiêm mũi 1: Tiêm mũi 1 cho những người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi vác xin Covid-19 nào.

- Tiêm mũi 2: Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 Covid -19. Mũi 2 cách mũi 1 là 21 ngày.

- Tiêm mũi bổ sung: Tiêm bổ sung cho những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi Covid -19 của Trung Quốc.

- Tiêm mũi 3:

Tiêm mũi 3 cho những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi Covid -19 Astrazeneca hoặc Pfizer. Mũi 3 cách mũi 2 từ 3 tháng trở lên.

Tiêm mũi 3 cho những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi Covid -19 của Trung Quốc, và đã được tiêm mũi bổ sung. Mũi 3 cách mũi bổ sung từ 3 tháng trở lên.

Tiêm mũi 4: Tiêm mũi 4 cho những người đã tiêm mũi 3 Covid-19, mũi 4 cách mũi 3 là 4 tháng

Thời gian tiêm: Ngày 7/6/2022

Vây BCĐ phòng chống dịch Covid-19 phường Thái Học thông báo, những ai trong diện được tiêm phòng, đến Trạm y tế để tiêm phòng theo thông báo này.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1161
Trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 04:23:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 17,790