THÔNG BÁO
Thông báo của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp phường Thái Học về việc đổ nước bí phục vục gieo cấy vụ mùa 2022
02/07/2022 08:27:45

Thông báo của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp phường Thái Học về việc đổ nước bí phục vụ gieo cấy vụ mùa 2022
Thực hiện theo kế hoạch của xí nghiệp thủy nông thành phố Chí Linh 
Đúng sáng ngày mai ngày 3 tháng 7 xí nghiệp thủy nông thành phố sẽ tiến hành đổ  nước bí cho các hợp tác xã theo sông bắc nam đại thủy nông thời gian là 3 ngày để làm cày bừa làm đất gieo cấy
vậy hợp tác xã thông báo cho các khu dân cư trên địa bàn phường chủ động đưa nước vào đồng ruộng .các diện tích cần bơm; yêu cầu các khu dân cư đăng ký với trạm bơm Thái Học để kịp thời gieo cấy vụ mùa đúng lịch
xin cảm ơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 180
Trước & đúng hạn: 180
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 09:46:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 18,895