GIÁO DỤC-Y TẾ
Ông Nguyễn Văn Hiệp phó trưởng khu đối tượng cai nghiện, Trung tâm cơ sở cai nghiện Ma túy tỉnh Hải Dương tuyên truyền về tác hại của ma túy Với trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường Thái Học
24/10/2022 09:14:05

Ông Nguyễn Văn Hiệp phó trưởng khu đối tượng cai nghiện, Trung tâm cơ sở cai nghiện Ma túy tỉnh Hải Dương đang tuyên truyền về tác hại của ma túy Với trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường Thái Học tại hội trường UBND phường Thái Học
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1161
Trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 03:22:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 17,789