NÔNG THÔN MỚI
KHU DÂN CƯ MÍT SẮT PHƯỜNG THÁI HỌC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CHI HỘI KHU DÂN CƯ MÍT SẮT, PHƯỜNG THÁI HỌC NHIỆM KỲ 2022-2027
26/12/2022 09:53:58

KHU DÂN CƯ MÍT SẮT PHƯỜNG THÁI HỌC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NÔNG DÂN CHI HỘI KHU DÂN CƯ MÍT SẮT, PHƯỜNG THÁI HỌC NHIỆM KỲ 2022-2027QUA ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI CHO CHI HỘI NÔNG DÂN KHU DÂN CƯ MÍT SẮT 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1161
Trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 02:36:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 17,789