TỔNG QUAN
Hội Nông dân phường Thái Học đại diện cho Hội Nông dân thành phố Chí Linh tham gia thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" tỉnh Hải Dương năm 2023
16/08/2023 08:56:44

Hội Nông dân phường Thái Học đại diện cho Hội Nông dân thành phố Chí Linh tham gia thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" tỉnh Hải Dương năm 2023

Ngày 15/8/2023. Hội Nông dân phường Thái Học đại diện cho Hội Nông dân thành phố Chí Linh tham gia thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" tỉnh Hải Dương năm 2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1139
Trước & đúng hạn: 1139
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 08:57:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0